Türkiye’de Avrupa-KSTK Konusunda Kapasite Artırımı Projesi

Projenin genel amacı, Türkiye’de çevresel koşulların ve endüstriyel kirlilik izleme ve kayıt altına alma sisteminin iyileştirilerek, endüstriyel kirlilik kontrolünün artırılmasıdır.  Projenin faydalanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır.
Bu çalışmanın amaçları aşağıda verilmiştir:
  • Avrupa-KSTK uygulanmasına ilişkin kurumsal ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi
  • Avrupa Kirletici Salınım ve Transfer Kaydı ile ilgili 166/2006 sayılı Tüzüğün (AT) uyumlaştırılması
Bu projenin uygulanmasıyla ulaşılan sonuçlar şunlardır:
  • Ulusal KSTK sistemi kuruldu
  • Yetkili Kurumlar ve ilgili paydaşların kurumsal, bireysel ve teknik kapasiteleri arttırıldı
  • Öncelikli gruplar ve karar vericilerin farkındalığı artırıldı
İşveren

Merkezi Finans ve İhale Birimi

Kapsam

Teknik Yardım

Yer

Ankara

Yıl

2017-2019

Çevre

Tavşanlı Tehlikeli Atık YakmaTesisi
MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş.

Çevre

İstanbul Termal Bertaraf Tesisi
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ)

Çevre

Kömürcüoda Endüstriyel Atık Ara Depolama ve Düzenli Depolama Tesisi
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ)

Çevre

Çevre Yönetim Sistemi İşi - 2
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Çevre

Hakan Kömür Santrali
Hakan Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.

Çevre

Tavşanlı Tehlikeli Atık Düzenli Depolama Tesisi
MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş.

Çevre

Çevre Yönetim Sistemi İşi -1
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Çevre

Tekkale Regülatörü ve Hidroelektirik Santrali
Haldız İinşaat Oto ve Tic. Ltd. Şti.

Altyapı

Danamandıra İçmesuyu Arıtma Tesisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Altyapı

Kumköy Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Kapasite Artışı
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müd. (ASAT)

Altyapı

Manavgat Arıtma Çamuru Yönetimi Fizibilite Raporu
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müd. (ASAT)

Altyapı

Melen (Düzce) Atıksu Arıtma Tesisleri
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Bina

İstanbul Geneli Müşavirlik Hizmeti
İBB Yapı İşleri Müdürlüğü

Bina

İstanbul Kentsel Dönüşüm Çalışması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)